UMBONO: Ayavela amaqiniso ngezinhloso ze-DA – News24

UMBONO: Ayavela amaqiniso ngezinhloso ze-DA – News24
UMBONO: Ayavela amaqiniso ngezinhloso ze-DANews24Vusumuzi Roy Thwala Izinhloso ze-DA ukuthi kuhlakazwe i-ANC ngoba abanayo enye indlela kodwa iyona lena ngoba i-ANC ithule kuzokwenzeka sobuyela emabhunwini ngendlela eseyenza ngayo isiyalwa futhi isiyaphoqa kuba kwenzeke ngenkani …
UMBONO: Ayavela amaqiniso ngezinhloso ze-DA – News24